De Terugtocht

Ik had vanavond naar het stadspark willen gaanBack to Buddha
om voorgoed af te rekenen met het verleden,
maar ‘k bracht het niet verder dan halverwege,
toen heb ik voor een venster stilgestaan
waar ik iemand piano hoorde spelen.
Achter de bomen wies een stille maan
en al het leed is van mij afgegleden.
Langzaam ben ik de weg naar huis gegaan.

Jan Vermeulen (1923 – 1985)

Back to Buddha
Mei 2018