De idioot in het bad

Wat is een idioot?
Iemand met een laag IQ? Iemand die het niet op een rijtje heeft? Of is het gewoon een mens met beperkingen?
Een mens die, in dit bekende gedicht van Vasalis, alleen maar gelukkig kan zijn in het water.

En waarom water?
Water staat symbool voor het onderbewuste. Het levenswater is ook een symbool voor psychische energie.
Het onderdompelen in water wijst op reiniging en symboliseert een zuiveringsproces. Water als levensstroom die gewoon zijn eigen weg gaat  en tegelijkertijd aanzet tot reflectie. Als een spiegel van de eeuwige ziel.

Vasalis was zelf pyschiater in het dagelijks leven en heeft prachtig gebruik gemaakt van de rijke symboliek van water.

Sta stil en geniet van dit mooie gedicht.

De idioot in het bad

Back to Buddha

Met opgetrokken schouders, toegeknepen ogen,
haast dravend en vaak hakend in de mat,
lelijk en onbeholpen aan zusters arm gebogen,
gaat elke week de idioot naar ’t bad.

De damp, die van het warme water slaat
maakt hem geruster: witte stoom…
En bij elk kledingstuk, dat van hem afgaat,
bevangt hem meer en meer een oud vertrouwde droom.

De zuster laat hem in het water glijden,
hij vouwt zijn dunne armen op zijn borst,
hij zucht, als bij het lessen van zijn eerste dorst
en om zijn mond gloort langzaamaan een groot verblijden.

Zijn zorgelijk gezicht is leeg en mooi geworden,
zijn dunne voeten staan rechtop als bleke bloemen,
zijn lange, bleke benen, die reeds licht verdorden
komen als berkenstammen door het groen opdoemen.

Hij is in dit groen water nog als ongeboren,
hij weet nog niet, dat sommige vruchten nimmer rijpen,
hij heeft de wijsheid van het lichaam niet verloren
en hoeft de dingen van de geest niet te begrijpen.

En elke keer, dat hij uit ’t bad gehaald wordt,
en stevig met een handdoek drooggewreven
en in zijn stijve, harde kleren wordt gesjord
stribbelt hij tegen en dan huilt hij even.

En elke week wordt hij opnieuw geboren
en wreed gescheiden van het veilig water-leven,
en elke week is hem het lot beschoren
opnieuw een bange idioot te zijn gebleven.

M. Vasalis (1909-1998)

Back to Buddha
Mei 2018